Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48971

Sist oppdatert: 2011-03-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:5 (2010-2011), Innst. 255 S (2010-2011)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-03-21 18:28:23.057j 21. mar 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)