Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48897

Sist oppdatert: 2011-02-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 59 S (2010-2011), Innst. 217 S (2010-2011)

Beskrivelse: Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-22 20:16:24.903j 22. feb 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)