Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48896

Sist oppdatert: 2011-01-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 58 S (2010-2011), Innst. 174 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-01-17 18:56:55.810j 17. jan 2011 Sak 3 Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)