Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48815

Sist oppdatert: 2011-02-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 52 L (2010-2011), Innst. 176 L (2010-2011), Lovvedtak 40 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-10 18:25:44.620j 10. feb 2011 Komiteens tilrådning Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)