Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48814

Sist oppdatert: 2011-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 7 (2010-2011), Innst. 300 S (2010-2011)

Beskrivelse: Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-05 16:17:06.430n 5. mai 2011 Forslag nr. 1 - 5 og 8 på vegne av FrP. Nei 23% (23/98) 77% (75/98) 42% (71/169)
2011-05-05 16:17:31.267j 5. mai 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)