Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48811

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 51 L (2010-2011), Innst. 235 L (2010-2011), Lovvedtak 47 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:37:03.243j 5. apr 2011 Innstillingens tilråding Romertall I, III, IV, VI, VII og VIII Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:37:32.503j 5. apr 2011 Alternativ votering mellom innstillingens romertall II, § 2-3 første ledd, nytt nr. 6 og forslag nr. 4 fra FrP Ja 78% (76/98) 22% (22/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:37:32.503n 5. apr 2011 Alternativ votering mellom innstillingens romertall II, § 2-3 første ledd, nytt nr. 6 og forslag nr. 4 fra FrP Nei 22% (22/98) 78% (76/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:38:10.867j 5. apr 2011 Innstillingens tilråding, Romertall II, § 7-6, nytt fjerde og femte ledd, samt romertall V § 2-1 sjuende ledd og romertall IX annet punktum Ja 79% (77/98) 21% (21/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:38:38.537j 5. apr 2011 Romertall V, § 2-1 femte ledd Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:39:44.487j 5. apr 2011 Resten av romertall II, V og IX Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:40:06.793j 5. apr 2011 Forslag nr. 5, lov 29. juni 2007 nr. 75 § 5-6 femte ledd om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:40:17.590j 5. apr 2011 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:56:50.723j 5. apr 2011 Forslag nr. 5, romertall II, § 5-14 annet ledd nr. 2, samt ny § 7-7, ny § 7-8 og ny § 7-9 Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:57:23.463j 5. apr 2011 Forslag nr. 5, romertall V, § 1-1 tredje ledd annet punktum Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)