Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48809

Sist oppdatert: 2011-04-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 S (2010-2011), Innst. 258 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-26 18:41:38.347j 26. apr 2011 Sak nr. 2 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)