Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48717

Sist oppdatert: 2011-04-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 49 L (2010-2011), Innst. 275 L (2010-2011), Lovvedtak 46 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-04 21:44:54.550j 4. apr 2011 Sak 1 Tilrådingens punkt A Ja 53% (89/169) 47% (80/169) 0% (0/169)
2011-04-04 21:45:27.933j 4. apr 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 53% (89/169) 47% (80/169) 0% (0/169)
2011-04-11 13:56:52.350n 11. apr 2011 Forslag fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 44% (46/105) 56% (59/105) 38% (64/169)