Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48671

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 LS (2010-2011), Innst. 144 L (2010-2011), Lovvedtak 34 (2010-2011)

Beskrivelse: Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:33:18.553j 13. des 2010 Romertall I, II og III Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-12-13 23:33:33.527j 13. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)