Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48652

Sist oppdatert: 2010-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 9. desember 2010 (jf. Innst. 120 L):Stortinget ber regjeringen forhandle med EU om det foreliggende Parlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2006/48 og 2006/49 og bestemmelsene om godtgjørelser med sikte på å i størst mulig grad hindre begrensninger i avtalefriheten og inngripen i markedsmekanismene når direktivene skal implementeres i Norge.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-15 17:42:38.853n 15. des 2010 Sak nr. 11 Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)