Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48650

Sist oppdatert: 2011-04-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 50 S (2010-2011), Innst. 292 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet))

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-04 21:46:51.613j 4. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, KrF, Sp og SV Ja 53% (89/169) 47% (80/169) 0% (0/169)
2011-04-04 21:46:51.613n 4. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, KrF, Sp og SV Nei 47% (80/169) 53% (89/169) 0% (0/169)
2011-04-04 21:47:20.007n 4. apr 2011 Forslag nr. 2 fra FrP, SV, Sp og KrF Nei 46% (76/167) 54% (91/167) 1% (2/169)