Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48628

Sist oppdatert: 2011-02-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 44 S (2010-2011), Innst. 196 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Marshalløyene om opplysningar i skattesaker underskriven i Singapore 28. september 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-22 20:15:19.773j 22. feb 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)