Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48546

Sist oppdatert: 2010-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2010-2011), kap. 2426, 5326 og 5613, Innst. 131 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-15 17:37:41.393j 15. des 2010 Sak nr. 7 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)