Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48535

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 30 L (2010-2011), Innst. 150 L (2010-2011), Dokument 1 Tillegg 30 (2010-2011), Prop. 30 L (2010-2011), Lovvedtak 38 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:43:24.630j 13. des 2010 Romertall I og II Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-12-13 23:43:37.343j 13. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)