Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48534

Sist oppdatert: 2011-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 L (2010-2011), Innst. 244 L (2010-2011), Lovvedtak 44 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-03-15 22:34:28.730j 15. mar 2011 lov om endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) romertall I og II Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)
2011-03-15 22:34:39.107j 15. mar 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)