Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48532

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 L (2010-2011), Innst. 147 L (2010-2011), Lovvedtak 32 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:27:34.073j 13. des 2010 Romertall I, II, III og IV Ja 75% (76/101) 25% (25/101) 40% (68/169)
2010-12-13 23:28:04.577j 13. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 76% (79/104) 24% (25/104) 38% (65/169)