Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 48477

Sist oppdatert: 2010-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre fremsatt i Stortingets møte 25. november 2010 (jf. Innst. 4 L):Stortinget ber regjeringen endre § 1A-1 i forskrift til opplæringsloven og § 2B-1 i forskrift til privatskoleloven slik at leksehjelp for 1.-4. årstrinn trappes ned fra 8 til 4 timer fra 1. januar 2011 og avvikles fra 1. juli 2011, og leksehjelp for 8.-10. årstrinn innføres fra 1. juli 2011 med om lag 4 uketimer.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-09 19:55:12.403n 9. des 2010 Votering i sak 9 Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)