Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 48446

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2010-2011), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 127 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:32:52.720j 13. des 2010 Sak nr. 10 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)