Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48445

Sist oppdatert: 2010-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2010-2011), kap. 456 og 3456, Innst. 111 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-08 19:55:07.927j 8. des 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)