Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48443

Sist oppdatert: 2010-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 S (2010-2011), kap. 1, Innst. 136 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-17 12:55:18.267j 17. des 2010 Innstillingens forslag til vedtak. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)