Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48440

Sist oppdatert: 2010-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2010-2011), kap. 847, Innst. 119 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-07 18:23:20.857j 7. des 2010 sak nr. 2 Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)