Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 48439

Sist oppdatert: 2010-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2010-2011), kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 128 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-10 12:10:24.990j 10. des 2010 Votering i sak 3 Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)