Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48423

Sist oppdatert: 2010-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 31 S (2010-2011), unntatt kap. 231, Innst. 116 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-09 19:49:43.840j 9. des 2010 Sak nr. 4 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)