Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48421

Sist oppdatert: 2010-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 32 S (2010-2011), Innst. 159 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-16 17:10:26.767n 16. des 2010 Forslag nr. 2 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 50% (50/101) 50% (51/101) 40% (68/169)
2010-12-16 17:10:51.127j 16. des 2010 romertallene I, II og III, med unntak av kap. 718, 733 og 734 post 72. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2010-12-16 17:11:21.863j 16. des 2010 Kap. 718, 733 og 734 post 72. Ja 51% (50/99) 49% (49/99) 41% (70/169)