Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 48420

Sist oppdatert: 2010-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2010-2011), unntatt kap. 1062 og 5575, Innst. 155 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-15 17:33:11.823j 15. des 2010 Sak nr. 3 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)