Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48418

Sist oppdatert: 2010-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 36 S (2010-2011), Innst. 113 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-08 19:55:48.723n 8. des 2010 Forslag nr. 1 fra FrP. Nei 26% (26/100) 74% (74/100) 41% (69/169)
2010-12-08 19:56:05.103j 8. des 2010 Romertall I. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:56:23.907j 8. des 2010 Romertall II. Ja 75% (74/99) 25% (25/99) 41% (70/169)