Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48417

Sist oppdatert: 2010-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2010-2011), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821, 3822 og 847, Innst. 134 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-14 16:43:58.627j 14. des 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)