Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48307

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 3 (2010-2011), kap. 1427, Innst. 9 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009 og tiltak for berekraftig havbruk)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:23:13.037n 13. des 2010 Forslag nr. 5 på vegne av H og KrF. Nei 26% (26/99) 74% (73/99) 41% (70/169)
2010-12-13 23:24:13.560n 13. des 2010 Forslag nr. 6 på vegne av FrP. Nei 24% (25/105) 76% (80/105) 38% (64/169)
2010-12-13 23:24:35.413n 13. des 2010 Forslag nr. 4 på vegne av FrP og H. Nei 43% (44/102) 57% (58/102) 40% (67/169)
2010-12-13 23:24:56.727n 13. des 2010 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 49% (51/104) 51% (53/104) 38% (65/169)
2010-12-13 23:25:20.490j 13. des 2010 Rammeområde 12 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII og XVIII. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-12-13 23:25:30.473j 13. des 2010 Forslag nr. 7 på vegne av energi- og miljøkomiteen. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-12-13 23:25:55.823j 13. des 2010 Rammeområde 13 med romertall I, II, III, V, VII og VIII. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)