Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48303

Sist oppdatert: 2010-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 17 S (2010-2011), Innst. 151 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 7. september 1987 med tilhørende protokoll av 12. april 2005 mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 31. august 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-15 17:42:19.197j 15. des 2010 Sak nr. 10 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)