Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48277

Sist oppdatert: 2010-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 4 (2010-2011), romertall VI, Innst. 7 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-03 13:15:17.310n 3. des 2010 Forslag nr. 2 - 16 på vegne av FrP. Nei 24% (24/101) 76% (77/101) 40% (68/169)
2010-12-03 13:15:51.137n 3. des 2010 Forslag nr. 17 på vegne av FrP. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
2010-12-03 13:16:19.863n 3. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
2010-12-03 13:16:56.843j 3. des 2010 Rammeområde 4 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV og XV. Ja 58% (58/100) 42% (42/100) 41% (69/169)
2010-12-03 13:17:21.880j 3. des 2010 Rammeområde 4 med romertall XVI. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2010-12-03 13:17:48.657j 3. des 2010 Rammeområde 8 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X. Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
2010-12-03 13:18:35.200n 3. des 2010 Rammeområde 8 med romertall XI, XII og XIII. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)