Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48276

Sist oppdatert: 2011-02-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:28 LS (2010-2011), Innst. 183 L (2010-2011)

Beskrivelse: Lov-delen. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Gjermund Hagesæter, Per Sandberg og Øyvind Vaksdal om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-08 15:59:56.497n 8. feb 2011 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og KrF. Nei 49% (47/96) 51% (49/96) 43% (73/169)
2011-02-08 16:00:30.840j 8. feb 2011 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV og Sp. Ja 51% (49/96) 49% (47/96) 43% (73/169)