Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48275

Sist oppdatert: 2011-02-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:28 LS (2010-2011), jf. Innst. 183 L (2010-2011)

Beskrivelse: S-delen.Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Gjermund Hagesæter, Per Sandberg og Øyvind Vaksdal om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger