Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48272

Sist oppdatert: 2011-03-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2010-2011), Innst. 191 S (2010-2011)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-03-11 09:40:30.633j 11. mar 2011 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)