Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48214

Sist oppdatert: 2010-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 10 S (2010-2011), Innst. 92 S (2010-2011)

Beskrivelse: Hjelp til flomofre i Pakistan

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-03 13:19:23.233j 3. des 2010 Sak nr. 3 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)