Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48140

Sist oppdatert: 2010-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 12 S (2010-2011), Innst. 104 S (2010-2011)

Beskrivelse: Politiets utlendingsinternat på Trandum - tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-06 18:10:26.383j 6. des 2010 Votering over innstillingen tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)