Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48139

Sist oppdatert: 2011-02-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 S (2010-2011), Innst. 195 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-22 20:14:55.750j 22. feb 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)