Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 48093

Sist oppdatert: 2010-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 20 S (2010-2011), Innst. 160 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk frå tredjestatar (MEDIA Mundus)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-14 16:45:17.733j 14. des 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)