Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48092

Sist oppdatert: 2011-03-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 S (2010-2011), Innst. 228 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-03-10 20:14:32.490j 10. mar 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)