Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48030

Sist oppdatert: 2010-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:22 S (2010-2011), Innst. 13 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresejntantene Øyvind Halleraker, Lars Myraune, Tage Pettersen, Siri A. Meling og Trond Helleland om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-08 19:47:19.057n 8. des 2010 Forslag nr. 68 på vegne av KrF. Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:47:46.073n 8. des 2010 Forslag nr. 69 - 71 på vegne av KrF. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:48:20.007n 8. des 2010 Forslag nr. 67 på vegne av H. Nei 42% (43/102) 58% (59/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:48:47.827n 8. des 2010 Forslag nr. 66 på vegne av H og KrF. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:49:19.787n 8. des 2010 Forslag nr. 14 - 43, 45 - 48, 50 - 59, 61, 63 og 64 på vegne av FrP. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:49:48.637n 8. des 2010 Forslag nr. 44, 49, 60 og 62 på vegne av FrP. Nei 25% (26/102) 75% (76/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:50:15.970n 8. des 2010 Forslag nr. 12 på vegne av FrP og KrF. Nei 31% (31/101) 69% (70/101) 40% (68/169)
2010-12-08 19:50:40.103n 8. des 2010 Forslag nr. 13 på vegne av FrP og KrF. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:51:07.407n 8. des 2010 Forslag nr. 1, 3, 4, 9 og 11 på vegne av FrP og H. Nei 42% (43/102) 58% (59/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:51:37.977n 8. des 2010 Forslag nr. 2, 5 - 8 og 10 på vegne av FrP og H. Nei 43% (44/102) 57% (58/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:52:17.247j 8. des 2010 Stor bokstav A Rammeområde 17 romertall I til og med romertall XXII (22) er opptatt. Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:52:50.427j 8. des 2010 Stor bokstav B romertall XXIII er opptatt. Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:53:34.820j 8. des 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens bokstav B romertall XXIV (24) og forslag nr. 65 fra H og KrF Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:53:34.820n 8. des 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens bokstav B romertall XXIV (24) og forslag nr. 65 fra H og KrF Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
2010-12-08 19:54:12.500n 8. des 2010 Stor bokstav B romertall XXV (25) til og med romertall L (50) Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)