Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48018

Sist oppdatert: 2010-10-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 25 L (2010-2011), Lovvedtak 5 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-10-29 12:14:07.587j 29. okt 2010 Romertall I og II Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-10-29 12:14:15.810j 29. okt 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)