Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48016

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:19 S (2010-2011), Innst. 193 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Torgeir Trældal, Per Roar Bredvold og Christian Tybring-Gjedde om endring av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter samt endring av tidsbegrenset krav til oppbevaring av regnskapsdokumenter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:40:57.923n 5. apr 2011 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 22% (21/97) 78% (76/97) 43% (72/169)
2011-04-05 23:41:21.700n 5. apr 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og V. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:41:57.850j 5. apr 2011 Instillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)