Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 48014

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:17 S (2010-2011), Innst. 213 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Christian Tybring-Gjedde og Anders Anundsen om å bedre rettssikkerheten for skattyter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:42:35.973n 5. apr 2011 Forslag nr. 2 - 16 på vegne av FrP. Nei 21% (21/98) 79% (77/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:42:59.807n 5. apr 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:43:25.510j 5. apr 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)