Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47915

Sist oppdatert: 2010-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 107 S (2010-2011)

Beskrivelse: Statsråd Liv Signe Navarsetes og statsråd Terje Riis-Johansens forhold til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-09 19:50:52.480j 9. des 2010 Votering i sak 6 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)