Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 47824

Sist oppdatert: 2010-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 17 S (2010-2011)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-03 13:19:04.310j 3. des 2010 romertallene I, II, III, IV, V og VI. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)