Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 47821

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 37 S (2010-2011), Innst. 143 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:46:05.637j 13. des 2010 romertallene I og II. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)