Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 47820

Sist oppdatert: 2011-02-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 43 S (2010-2011), Innst. 182 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-08 16:01:08.680j 8. feb 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)