Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47816

Sist oppdatert: 2010-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 9 L (2010-2011), Innst. 105 L (2010-2011), Lovvedtak 26 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-06 18:13:02.333j 6. des 2010 Romertall I og II Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2010-12-06 18:13:10.087j 6. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)