Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47815

Sist oppdatert: 2010-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 35 S (2010-2011), Innst. 163 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-16 16:58:08.440n 16. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av KrF. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
2010-12-16 16:58:26.180j 16. des 2010 romertallene I og III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2010-12-16 16:58:49.417j 16. des 2010 Romertall II. Ja 94% (94/100) 6% (6/100) 41% (69/169)