Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47813

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 L (2010-2011), Innst. 94 L (2010-2011), Lovvedtak 37 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:42:48.500j 13. des 2010 Romertall I, II og III Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-12-13 23:42:55.520j 13. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)