Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47812

Sist oppdatert: 2010-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2010-2011), unntatt kapitlene 2426, 5326 og 5613, Innst. 152 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-15 17:34:40.043n 15. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av H. Nei 20% (20/98) 80% (78/98) 42% (71/169)
2010-12-15 17:34:58.777j 15. des 2010 Romertall I. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-12-15 17:35:39.233j 15. des 2010 kap. 5656. Ja 83% (82/99) 17% (17/99) 41% (70/169)
2010-12-15 17:36:03.190j 15. des 2010 romertallene II, III og IV. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)